Paris Agreement

Từ Paris đến Vân Lâm, Đài Loan: Chúng ta sẽ để lại môi trường nào cho con cháu?

Từ Paris đến Vân Lâm, Đài Loan: Chúng ta sẽ để lại môi trường nào cho con cháu?
Members Public

Ngay lúc này, Hiệp ước Paris sẽ có tác động như thế nào đến các dự án nhà máy nhiệt điện, ví dụ như 5 nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Bình Thuận – trong đó Vĩnh Tân I (Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) ở Việt Nam? Đó là câu hỏi đang chờ tất cả […]

Đoàn Nhã An
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →