peter singer

Bạn nên chuyển tiền từ thiện cho ai?

Bạn nên chuyển tiền từ thiện cho ai?
Members Public

Hai câu hỏi cần đặt ra trước khi bạn quyết định gửi gắm lòng tin cho tổ chức từ thiện.

Bùi Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →