Phan Anh

Những lý thuyết đằng sau “tranh luận” giữa Tạ Bích Loan và Phan Anh

Những lý thuyết đằng sau “tranh luận” giữa Tạ Bích Loan và Phan Anh
Members Public

“Việc phát biểu của mình là việc có ích và việc nên làm“, đó là phát biểu của MC Phan Anh để đáp lại câu hỏi “động cơ của bạn là gì?” của nhà báo Tạ Bích Loan. Bài phân tích dưới đây dựa vào lý thuyết công lợi và lý thuyết về các quyền tự […]

Bạch Huỳnh Duy Linh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →