phân hoá giàu nghèo

Phân hoá giàu nghèo đe doạ nền dân chủ như thế nào

Phân hoá giàu nghèo đe doạ nền dân chủ như thế nào
Members Public

Tình trạng phân hoá giàu nghèo sâu sắc trong các xã hội dân chủ dẫn đến hai thứ: (i) tham vọng của số đông cử tri muốn tái phân phối của cải xã hội thông qua các chính trị gia dân tuý, và (ii) các cuộc đảo chính do các đại gia chống lưng. Đó là thảm hoạ của các nền dân chủ.

Minh Anh
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →