phân tâm học

Chúng ta tỏ ra muốn bình đẳng, nhưng có thực sự muốn bình đẳng không?

Chúng ta tỏ ra muốn bình đẳng, nhưng có thực sự muốn bình đẳng không?
Members Public

Một cuộc phỏng vấn với nhà văn, nhà phân tâm học người Anh Adam Phillips. Dịch từ: Do we really want equality? – New Internationalist, 2/2/2004 Chúng ta thực sự muốn bình đẳng sao? Điều kỳ lạ về sự bình đẳng là có rất nhiều người tỏ ra đề cao nó và nỗ lực vì […]

Nguyễn Hồng Phúc
Chuyên đề

Ủng hộ báo chí độc lập →