Phan Văn Lợi

Truyền thông nhà nước: Lợi ích công chúng hay lợi ích chính quyền?

Truyền thông nhà nước: Lợi ích công chúng hay lợi ích chính quyền?
Members Public

Việc sử dụng truyền thông nhà nước ngày một nhiều ở Venezuela, Ecuador và Nicaragua (cũng như nhiều chính phủ khác trên toàn thế giới – ND) đã và đang có những tác động nhất định đến tự do báo chí. Dạ Lãm – Dịch từ State-Owned Media and the Public Interest; Carlos Lauriá; Americas [&h

Dạ Lãm
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →