Pháp Luân Công tại Việt Nam

Tập Pháp Luân Công có hợp pháp? Người tập nói có, chính quyền mập mờ

Tập Pháp Luân Công có hợp pháp? Người tập nói có, chính quyền mập mờ
Members Public

Pháp Luân Công đã có mặt khắp nơi tại Việt Nam nhưng chính quyền vẫn không có thái độ rõ ràng về hoạt động này.

Duy Nguyễn
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →