pháp luật môi trường

Thư gửi 500 anh em về 500 triệu USD bồi thường của Formosa

Thư gửi 500 anh em về 500 triệu USD bồi thường của Formosa
Members Public

500 anh em thân mến, Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ có vẻ đang gây tranh cãi ở Việt Nam chẳng kém gì vụ Formosa. Còn nhớ không “một thời đạn bom một thời hòa bình”? “Tảo đỏ” đối đầu “xả thải”, làm mưa làm gió khắp các “cõi giang hồ” Facebook cũng như […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
Bảo vệ môi trường biển là bảo vệ chủ quyền

Bảo vệ môi trường biển là bảo vệ chủ quyền
Members Public

Đoàn Nhã An Nếu Việt Nam không ngăn ngừa ô nhiễm biển và không trừng phạt các thủ phạm, Trung Quốc có thể dùng lý lẽ này để bác bỏ chủ quyền của Việt Nam trên biển. Trong vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Toà Trọng tài Thường trực Quốc tế, hành vi phá hoại […]

Đoàn Nhã An
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →