phim tài liệu nhân quyền

5 phim tài liệu kinh điển về nhân quyền không thể bỏ qua

5 phim tài liệu kinh điển về nhân quyền không thể bỏ qua
Members Public

Những bộ phim tài liệu dưới đây sẽ cung cấp cho khán giả những góc nhìn và câu chuyện ít ai biết tới về nhân quyền. Tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới diễn ra như thế nào? Ở mức độ ra sao? Những yếu tố ảnh hưởng đến thực thi nhân quyền […]

Dạ Lãm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →