phổ quát

Quyền con người có mang tính phổ quát?

Quyền con người có mang tính phổ quát?
Members Public

Nguyễn Huy Hoàng (dịch) Shashi Tharoor, cựu Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển nguồn nhân lực và Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại vụ của Ấn Độ, hiện là Nghị sĩ Đảng Quốc Đại Ấn Độ và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đối ngoại. […]

Nguyễn Huy Hoàng
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →