phổ thông đầu phiếu

Đại cử tri có phải là những tên trùm tư bản toàn quyền sinh sát?

Đại cử tri có phải là những tên trùm tư bản toàn quyền sinh sát?
Members Public

Nếu bạn đã từng tham gia những buổi học chính trị của các chính trị viên quân đội tại Việt Nam; có thể bạn đã từng được nghe lời chê bai nền dân chủ Hoa Kỳ là nền dân chủ phân biệt đối xử, giả hiệu. Cụ thể, họ thường hay nhắc đến chế độ […]

Hồng Tâm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →