phong trào dân quyền mỹ

Martin Luther King: Cuộc đời và Sự nghiệp qua ảnh

Martin Luther King: Cuộc đời và Sự nghiệp qua ảnh
Members Public

Vào mỗi năm, ngày thứ Hai của tuần thứ 3 trong tháng Giêng là một ngày lễ toàn quốc tại Hoa Kỳ. Một đạo luật liên bang được lưỡng viện thông qua vào năm 1983 đã lập ra ngày lễ vinh danh và kỷ niệm ngày sinh của Mục sư Martin Luther King, Jr. Người […]

Quỳnh Vi
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →