phong trào nhân quyền

Năm 2015 – Sự lụi tàn của phong trào nhân quyền quốc tế?

Năm 2015 – Sự lụi tàn của phong trào nhân quyền quốc tế?
Members Public

Nguồn: Aryeh Neier, “The Power of the Human-Rights Movement”, Project Syndicate, 27/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Aryeh Neier, Chủ tịch Danh dự của Quỹ Xã hội Mở (Open Society Foundations) và người đồng sáng lập tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), là tác giả cuốn sách  The In

Nguyễn Huy Hoàng
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →