prostitution

7 nhóm tiêu chuẩn vàng để quản lý mại dâm hiệu quả

7 nhóm tiêu chuẩn vàng để quản lý mại dâm hiệu quả
Members Public

Một hội thảo về chính sách và pháp luật về mại dâm được tổ chức hôm 28/3/2018 tại Hà Nội đã đưa tranh luận hợp pháp hóa mại dâm trở lại bàn nghị sự của công luận Việt Nam. Vấn đề có nên hợp pháp hóa mại dâm hay không hiện đang được bàn luận […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →