quản lý công

Câu đố hóc búa của Lý Quang Diệu dành cho mô hình dân chủ

Câu đố hóc búa của Lý Quang Diệu dành cho mô hình dân chủ
Members Public

Tác giả Graham Allison Phạm Nguyên Trường (dịch) Nhà lãnh đạo quá cố của Singapore cai trị không dân chủ nhưng hiệu quả. Xuất hiện câu hỏi: Mục đích tối thượng của chính phủ là gì? Ông Graham Allison hiện giữ chức vụ giám đốc trung tâm Belfer (Belfer Center for Science and International Affairs)

Phạm Nguyên Trường
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →