quỹ vaccine

Quỹ Vaccine: Mới giải ngân chưa đầy 5%, không có “sao kê”

Quỹ Vaccine: Mới giải ngân chưa đầy 5%, không có “sao kê”
Members Public

Thu lớn, chi nhỏ giọt.

Bùi Nguyên Sa
Xã hội
4 câu hỏi về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam

4 câu hỏi về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam
Members Public

Ai quyết định loại vaccine nào nên sử dụng, và người dân có được quyền lựa chọn không?

Yên Khắc Chính
covid-19

Ủng hộ báo chí độc lập →