quyền xét xử sơ thẩm

“Original jurisdiction” là gì? Tại sao Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ có thể xét xử sơ thẩm?

“Original jurisdiction” là gì? Tại sao Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ có thể xét xử sơ thẩm?
Members Public

Ngoại lệ này là lý do đằng sau đơn kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử của bang Texas.

Phùng Anh Khương
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →