repsol

Trung Quốc “bắt nạt” các công ty dầu khí trên Biển Đông như thế nào?

Trung Quốc “bắt nạt” các công ty dầu khí trên Biển Đông như thế nào?
Members Public

Sự kiện chính phủ Việt Nam dừng dự án Cá Rồng Đỏ, một dự án dầu khí quan trọng ở biển Đông, do áp lực từ Trung Quốc đang làm nóng lại các tranh luận về tranh chấp biển Đông tại Việt Nam. Có thể điểm qua một số dữ kiện cơ bản của vụ […]

Cafe Luật Khoa
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →