richard nixon

Vụ Watergate đã khiến Nixon ngã ngựa như thế nào

Vụ Watergate đã khiến Nixon ngã ngựa như thế nào
Members Public

Vào ngày này cách đây đúng 43 năm, 8/8/1974, Richard Nixon trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử từ chức, khi đang ở giữa nhiệm kỳ thứ hai của mình. Chỉ không đầy hai năm trước đó, ông giành được một chiến thắng oanh liệt trong cuộc bầu […]

Nam Quỳnh
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →