rừng amazon

Rừng Amazon sắp bị huỷ hoại đến ngưỡng không thể cứu vãn

Rừng Amazon sắp bị huỷ hoại đến ngưỡng không thể cứu vãn
Members Public

Dịch từ bài “The Amazon is approaching an irreversible tipping point” đăng trên tạp chí The Economist ngày 1/8/2019. *** Lưu vực Amazon nằm phần lớn trong biên giới của Brazil, mang trong mình 40% diện tích rừng nhiệt đới thế giới và 10-15% đa dạng sinh học của toàn thể lục địa trên trái [&hellip

Phạm Minh Trung
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →