rừng thông đak đoa

Hỏi nhanh – Đáp gọn: Về dự án sân golf của FLC tại rừng thông ở Đak Đoa, Gia Lai

Hỏi nhanh – Đáp gọn: Về dự án sân golf của FLC tại rừng thông ở Đak Đoa, Gia Lai
Members Public

Những gì bạn cần biết về một dự án khiến dư luận liên tục phản đối.

Yên Khắc Chính
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →