Ruồi

Luật pháp và Đạo đức doanh nghiệp: Từ Ford Pinto đến Tân Hiệp Phát

Luật pháp và Đạo đức doanh nghiệp: Từ Ford Pinto đến Tân Hiệp Phát
Members Public

Trong 1 nền kinh tế thị trường tự do, sự thật là các tập đoàn lớn trên thế giới đã có những lúc đặt nặng doanh thu và lợi nhuận lên trên các tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng. Sự kiện tập đoàn Tân Hiệp Phát gặp phải những cáo buộc cho rằng […]

Đoàn Nhã An
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →