sắc lệnh cấm nhập cảnh hồi giáo

Học luật Mỹ qua sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Học luật Mỹ qua sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump
Members Public

Tại sao sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nhắc đến một chữ “Hồi giáo” nào mà lại bị nhiều người cáo buộc là lệnh cấm nhập cảnh với người Hồi giáo? Lập luận của hai bên là gì? Toà án Mỹ có thể làm gì trong trường hợp này? Cùng Luật Khoa học […]

Quỳnh Vi
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →