sam rainsy

Ra luật kiểm soát đảng phái, Campuchia tiếp tục hướng tới chế độ một đảng

Ra luật kiểm soát đảng phái, Campuchia tiếp tục hướng tới chế độ một đảng
Members Public

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hunsen đang tìm cách củng cố quyền lực nhằm duy trì địa vị thống trị từ năm 1997 của mình trước thách thức từ các đảng đối lập. Dịch từ: “Cambodia: towards single party dictatorship?”, Sorpong Peou, 17/3/2017.  Liệu Campuchia có đang hướng tới một chế đ

Vi Yên
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →