scott turow; harvard; harvard law school; sinh viên luật; học luật; trường luật Mỹ; thông luật; tư duy pháp lý

L-Một: Sinh viên luật Harvard học như thế nào?

L-Một: Sinh viên luật Harvard học như thế nào?
Members Public

Café Luật Khoa — Scott Frederick Turow (sinh năm 1949) là một luật sư và nhà văn người Mỹ. Ông tốt nghiệp đại học ngành văn chương Anh, có bằng thạc sỹ văn học sáng tạo tại Stanford, và tham gia giảng dạy văn chương vài năm trước khi quyết định đi học luật tại […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →