selfie vaccine

Bạn có nên tự hào vì được tiêm vaccine COVID-19 trước?

Bạn có nên tự hào vì được tiêm vaccine COVID-19 trước?
Members Public

“Tấm khiên” vaccine và điều đúng nên làm.

Nguyên Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →