sinopharm

Vaccine Trung Quốc: Chính quyền cần làm gì để há miệng không còn mắc quai?

Vaccine Trung Quốc: Chính quyền cần làm gì để há miệng không còn mắc quai?
Members Public

Công khai và minh bạch, để người dân có quyền lựa chọn, còn chính quyền có đường ra.

Yên Khắc Chính
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →