Sơn Đoòng

Phong Trào Giải Cứu Sơn Đoòng: “Chiếc đũa thần” Internet, và vận động bảo vệ môi trường

Phong Trào Giải Cứu Sơn Đoòng: “Chiếc đũa thần” Internet, và vận động bảo vệ môi trường
Members Public

Ngày 19/11 này, Việt Nam sẽ kỷ niệm 20 năm ngày đất nước được hòa vào mạng Internet toàn cầu. Vai trò mang tính “con dao hai lưỡi” của Internet vẫn luôn là một đề tài nóng hổi. Một mặt, Internet vừa mở rộng tiếp cận thông tin, khuyến khích tự do ngôn luận. Mặt […]

Nam Quỳnh
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →