tạ đình đề

Lịch sử của tội “tuyên truyền chống nhà nước” – Kỳ 2

Lịch sử của tội “tuyên truyền chống nhà nước” – Kỳ 2
Members Public

Ở kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của tội “tuyên truyền chống nhà nước” trong Bộ luật Hình sự. Vậy điều luật này đã được áp dụng trên thực tế ra sao? Thời kỳ trước năm 1975 Không có nhiều tư liệu chính thức từ phía nhà nước về các bản […]

Trịnh Hữu Long
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →