tạ văn tài

Từ thuyền nhân đến giảng viên đại học Harvard và niềm đam mê Cổ Luật Việt

Từ thuyền nhân đến giảng viên đại học Harvard và niềm đam mê Cổ Luật Việt
Members Public

Phải chăng pháp luật Việt Nam ngay từ thời phong kiến đã thể hiện một mức độ tiến bộ nhất định thông qua việc công nhận nguyên tắc vô luật bất thành hình và nguyên tắc bất hồi tố – những nguyên tắc pháp luật với tinh thần bảo vệ con người? Các nghiên cứu […]

Cafe Luật Khoa
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →