Tatmadaw

6 điều cần biết về giới quân đội Myanmar

6 điều cần biết về giới quân đội Myanmar
Members Public

Điều gì đã tạo nên một lực lượng quân đội có thể lũng đoạn cả đất nước như vậy?

Lee Nguyen
Quốc tế
Với những gì đang xảy ra ở Myanmar, cộng đồng quốc tế có làm được gì không?

Với những gì đang xảy ra ở Myanmar, cộng đồng quốc tế có làm được gì không?
Members Public

Dù mọi chuyện rất phức tạp, câu trả lời là có, và người Việt Nam cũng có thể góp phần.

Yên Khắc Chính
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →