tham quan

Có ba cái miệng trong chữ “tham quan”

Có ba cái miệng trong chữ “tham quan”
Members Public

Chữ “tham” trong “tham quan” tượng trưng cho một cái mỏ đang há ra để ngậm tiền.

Lóm
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →