thành kiến

Những bánh xe thiên kiến đưa chúng ta đâm thẳng vào ngõ cụt

Những bánh xe thiên kiến đưa chúng ta đâm thẳng vào ngõ cụt
Members Public

Bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, luôn có thể bị thiên kiến dẫn dắt.

Jason Nguyen
Văn hóa chính trị
Ba chữ C biến chính trị thành “chính chị chính em”

Ba chữ C biến chính trị thành “chính chị chính em”
Members Public

Các thiên kiến luôn dễ bị lợi dụng để dẫn dắt dư luận, tác động đến các cuộc bầu cử.

Jason Nguyen
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →