thay đổi thể chế

Huyền thoại Cách mạng tháng 10 đầy bạo lực: Sự vĩ đại của Lenin?

Huyền thoại Cách mạng tháng 10 đầy bạo lực: Sự vĩ đại của Lenin?
Members Public

Café Luật Khoa — Vladimir Ilyich Ulyanov (1870-1924), thường được biết đến với tên gọi Lenin, là nhà tư tưởng, nhà cách mạng cộng sản người Nga. Độc giả Việt Nam chắc không cần nhiều giới thiệu dài dòng về nhân vật này. Cái nhìn chính thống và truyền thống dựa trên tuyên truyền nhà [&hellip

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →