thế giới 2021

Thế giới 2021: Những sự kiện đáng theo dõi

Thế giới 2021: Những sự kiện đáng theo dõi
Members Public

Trump rời ghế tổng thống Mỹ. Merkel thôi lãnh đạo nước Đức. Các đảng cộng sản thì vẫn ở lại.

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →