the guardian

Câu chuyện về chống tư tưởng nhân quyền

Câu chuyện về chống tư tưởng nhân quyền
Members Public

Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2017, Luật Khoa tạp chí xin giới thiệu đến bạn đọc bài báo “Chống tư tưởng nhân quyền” của dịch giả Trâm Huyền, dịch từ bài ” The case against human rights” của tác giả Eric Posner đã đăng trên tờ The Guardian số ra ngày 4/12/2014. Tựa bà

Trâm Huyền
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →