The Origins of Totalitarianism

Cơn sốt Hannah Arendt và cội nguồn của chủ nghĩa độc tài toàn trị

Cơn sốt Hannah Arendt và cội nguồn của chủ nghĩa độc tài toàn trị
Members Public

Năm 2017 là năm chứng kiến một cơn sốt Hannah Arendt trong xã hội phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, tác phẩm đầu tay và nổi tiếng nhất của triết gia người Mỹ gốc Đức này, cuốn “The Origins of […]

Thanh Hiếu
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →