thời tiết cực đoan

Khắc nghiệt chưa từng thấy: Môi trường năm 2020 qua ảnh

Khắc nghiệt chưa từng thấy: Môi trường năm 2020 qua ảnh
Members Public

Tám biến cố lớn định hình môi trường sống trong năm 2020. Liệu nhân loại có học được bài học?

Jason Nguyen
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →