thủ tục hành chính

Điều 292 BLHS: “Cơn Ác Mộng” của Start-Up Việt? – Kỳ 1

Điều 292 BLHS: “Cơn Ác Mộng” của Start-Up Việt? – Kỳ 1
Members Public

Nam Quỳnh “Cơn ác mộng” mà điều 292 BLHS mang lại thật sự là gì? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên cần nhìn vào các luận điểm từ cả hai phía của vụ việc: phía những nhà làm luật và phía những người làm start-up. Những ngày qua, đề tài nóng nhất trong […]

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →