thực phẩm bẩn

Hoa Kỳ: Tổ chức dân sự kiện chính phủ vì thực phẩm biến đổi gen

Hoa Kỳ: Tổ chức dân sự kiện chính phủ vì thực phẩm biến đổi gen
Members Public

Dạ Lãm (dịch)  [Theo JURIST] Vào thứ năm, ngày 31/3/2016, các tổ chức môi trường đã đệ đơn kiện Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), chống lại quyết định của FDA khi chấp thuận việc sử dụng động vật biến đổi gen để làm thực phẩm. Vào tháng 11/2015, cơ […]

Dạ Lãm
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →