thực tập sinh nhân quyền

Thái Lan: Cơ hội thực tập có hưởng lương tại tổ chức nhân quyền FORUM-ASIA

Thái Lan: Cơ hội thực tập có hưởng lương tại tổ chức nhân quyền FORUM-ASIA
Members Public

Tổ chức FORUM-ASIA (Diễn đàn châu Á về Nhân quyền và Phát triển) có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan tuyển vị trí thực tập sinh có hưởng lương. Thực tập sinh sẽ làm việc tại SMT theo sự phân công nhiệm vụ của tổ chức. Đội quản lý cao cấp SMT (Senior Management Team) […]

Dạ Lãm
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →