Thượng viện

Filibuster: “Nghệ thuật câu giờ” của các nhà lập pháp Mỹ

Filibuster: “Nghệ thuật câu giờ” của các nhà lập pháp Mỹ
Members Public

Cùng tìm hiểu về một trong những thủ tục gây tranh cãi nhiều nhất trong sinh hoạt chính trị Mỹ.

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →