thủy tiên

Thủy Tiên: Thế lưỡng nan giữa đạo đức và pháp luật

Thủy Tiên: Thế lưỡng nan giữa đạo đức và pháp luật
Members Public

Bạn làm một việc đúng với đạo đức và lương tâm của bạn, thế nhưng việc bạn làm lại trái với quy định của pháp luật hiện hành. Chính quyền có thể sử dụng các quy định hiện hành đã được đặt ra trong các văn bản pháp luật để trừng phạt bạn. Nhẹ thì […]

Lý Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →