thuyền nhân

Chánh trị Thích Nhất Hạnh – phản biện bài “Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay Chánh trị”

Chánh trị Thích Nhất Hạnh – phản biện bài “Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay Chánh trị”
Members Public

Chánh niệm không phải là phi chánh trị.

Joaquin Nguyễn Hòa
Quan điểm
3 chuyện ít được nói tới về quan hệ Việt – Mỹ

3 chuyện ít được nói tới về quan hệ Việt – Mỹ
Members Public

Về mối quan hệ phức tạp bậc nhất thế kỷ 20.

Lee Nguyen
Chính trị
5 điều nhạy cảm người miền Bắc nên biết về miền Nam

5 điều nhạy cảm người miền Bắc nên biết về miền Nam
Members Public

Vì sao người miền Nam rất nhạy cảm với một số diễn ngôn và cách hành xử từ miền Bắc?

Trịnh Hữu Long
Quan điểm
Từ thuyền nhân đến giảng viên đại học Harvard và niềm đam mê Cổ Luật Việt

Từ thuyền nhân đến giảng viên đại học Harvard và niềm đam mê Cổ Luật Việt
Members Public

Phải chăng pháp luật Việt Nam ngay từ thời phong kiến đã thể hiện một mức độ tiến bộ nhất định thông qua việc công nhận nguyên tắc vô luật bất thành hình và nguyên tắc bất hồi tố – những nguyên tắc pháp luật với tinh thần bảo vệ con người? Các nghiên cứu […]

Cafe Luật Khoa
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →