thuyết âm mưu

Bốn lý do khiến Việt Nam là thiên đường của tin đồn

Bốn lý do khiến Việt Nam là thiên đường của tin đồn
Members Public

Thể chế đóng một vai trò then chốt.

Yên Khắc Chính
Thể chế
Đại Kỷ Nguyên, The Epoch Times và Pháp Luân Công: Về một đế chế truyền thông

Đại Kỷ Nguyên, The Epoch Times và Pháp Luân Công: Về một đế chế truyền thông
Members Public

Từ năm 2016, tờ báo được Pháp Luân Công bảo trợ này đã tạo ra một đế chế truyền thông “bài Trung – phò Trump” bằng những thủ thuật Facebook hung hãn và những thông tin hữu khuynh sai lệch.

Hiền Minh
Báo chí

Ủng hộ báo chí độc lập →