tiêm thuốc độc

Bí mật quốc gia: Án tử hình và tiêm thuốc độc

Bí mật quốc gia: Án tử hình và tiêm thuốc độc
Members Public

Việt Nam xem vấn đề án tử hình và thi hành án tử hình là bí mật quốc gia. Những thông tin liên quan đều được giữ kín. Cho đến tháng 2 năm nay Bộ Công an mới hé lộ những thông tin về án tử hình trong một báo cáo được cho là rất […]

Trần Long Vi
Án tử hình

Ủng hộ báo chí độc lập →