Tiểu luận liên bang

Tranh luận phê chuẩn Hiến pháp Mỹ – Kỳ 3: Đức hạnh và Nhân quyền

Tranh luận phê chuẩn Hiến pháp Mỹ – Kỳ 3: Đức hạnh và Nhân quyền
Members Public

Ở phần cuối cùng này, chúng ta sẽ tìm hiểu hồi kết của cuộc tranh luận cam go giữa những người liên bang (ủng hộ Hiến pháp mới) và những người chống liên bang (phản đối Hiến pháp mới). Phỏng dịch từ: David Boucher và Paul Kelly; Political Thinkers: From Socrates to the Present; Oxford University

Vi Yên
Thể chế
Tranh luận phê chuẩn hiến pháp Mỹ – Kỳ 2: Lý thuyết đại diện

Tranh luận phê chuẩn hiến pháp Mỹ – Kỳ 2: Lý thuyết đại diện
Members Public

Trong kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu lập luận của những người liên bang (ủng hộ Hiến pháp mới) và những người chống liên bang (phản đối Hiến pháp mới) về chính quyền cộng hòa. Ở phần này, chúng ta đi tiếp vào cuộc bút chiến về lý thuyết đại diện. Phỏng dịch từ: David […]

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →