tổ chức nhân quyền

10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 2

10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 2
Members Public

Trần Lam Phương (tổng hợp) Kỳ trước: 10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 1

Trần Lam Phương
Quốc tế
10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 1

10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 1
Members Public

Trần Lam Phương (Tổng hợp) Được đặt ra từ cách đây hơn 2500 năm, nhưng vấn đề nhân quyền chưa bao giờ mất đi tầm quan trọng hay tính thời sự của nó. Các vi phạm nhân quyền vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở nhiều nơi trên thế giới. Với sứ mệnh thúc […]

Trần Lam Phương
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →