Tòa án Mỹ

Thẩm vấn chéo – Nghệ thuật phát hiện kẻ dối trá mà luật sư tương lai phải biết

Thẩm vấn chéo – Nghệ thuật phát hiện kẻ dối trá mà luật sư tương lai phải biết
Members Public

Thẩm vấn chéo (Cross Examination) là một hình thức thẩm vấn nhân chứng trong một phiên tòa thường có tại các nước theo truyền thống Thông Luật (Common Law). Quy trình của một phiên tòa thông thường cho phép luật sư của mỗi bên trong hai bên đối nghịch trong một vụ án tiến hành […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →