toà án phong tục

Người Thượng ở Tây Nguyên – Kỳ 3: Đất Thượng của người Thượng

Người Thượng ở Tây Nguyên – Kỳ 3: Đất Thượng của người Thượng
Members Public

Cuối thế kỷ 19, cuộc sống đơn sơ của các bộ tộc Thượng đã bị xáo trộn khi người Pháp đến Tây Nguyên cùng với quân đội và súng ống. Nền văn hoá thảo mộc buộc phải học cách hòa đồng với chế độ chính trị hiện đại. Trước đó, vì địa hình quá hiểm […]

Trần Long Vi
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →